Porady

Wzrost przestępczości wymaga podejmowania działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałających powstaniu szkód, które pociągają za sobą poważne straty. Nawet małe włamania nie muszą być jednak złem koniecznym i nieuchronnym. Stworzenie kompleksowego systemu ochrony zapewni bezpieczeństwo posiadanego majątku jak również ład i porządek na chronionym terenie. Powyższe można osiągnąć jedynie poprzez zaangażowanie profesjonalnej, doświadczonej agencji ochrony, wykorzystującej całą gamę środków i systemów ochrony. Jako firma spełniająca powyższe wymagania złożyliśmy Państwu rzetelną ofertę .

Realizacja oferty będzie w szczególności polegać na:

  • zabezpieczeniu Waszych obiektów przed przedostaniem się na ich teren osób nieuprawnionych
  • ochronie obiektów przed kradzieżami i dewastacją
  • kontrolowaniu uprawnień do wstępu na obiekt
  • sprawdzaniu po godzinach pracy stanu elektronicznego zabezpieczenia obiektów oraz niezwłocznego podejmowania interwencji po przekroczeniu obszarów technicznego zabezpieczonych i stref kontrolowanych elektronicznie przez osoby nieuprawnione
  • ochronie wartości pieniężnych podczas przewożenia /przenoszenia/ zgodnie z przepisami o konwojowaniu wartości pieniężnych
  • podejmowaniu interwencji w celu zaprowadzenia ładu i porządku publicznego na ochranianym terenie
  • realizacji innych zadań i czynności, które zaspokoją Państwa potrzeby między innymi dot. ochrony p.poż. w zakresie obsługi systemów sygnalizacji pożarów
 
PORADY
Szybki kontakt Tel. 43 823 28 77

Copyright © 2014 Dyskrecja Service