O firmie

Przedsiębiorstwo Detektywistyczne i Ochrony Mienia "DYSKRECJA-SERVICE" Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Ogrodowej 20A jest przedsiębiorstwem posiadającym osobowość prawną i zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000173189.

Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Zduńskiej Woli, natomiast w Wieluniu posiadamy swój oddział. W siedzibie firmy jak również w Oddziale w Wieluniu funkcjonują samodzielnie działające dwie stacja monitorujące czynne cała dobę. Do dyspozycji dyżurnego stacji monitorującej w Zduńskiej Woli i Wieluniu są grupy interwencyjne uzbrojone w broń palną i inne środki przymusu bezpośredniego. Grupy interwencyjne poruszają się oznakowanymi radiowozami. Posiadamy własne pasmo radiowe w związku z czym grupy interwencyjne mają stałą łącznością radiową z dyżurnymi stacji monitorujących.

Grupy interwencyjne oprócz zadań związanych z ochrona monitorowanych obiektów mogą być także wykorzystane do wspomagania służby ochronnej w obiektach, ochranianych także przez inne podmioty gospodarcze.

Jesteśmy członkiem założycielem Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia

Rekomendacja Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia
O FIRMIE
Szybki kontakt Tel. 43 823 28 77

Copyright © 2014 Dyskrecja Service