Oferta
ochrona obiektów

Ochrona obiektów

Przedsiębiorstwo Detektywistyczne i Ochrony Mienia "DYSKRECJA-SERVICE" Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Ogrodowej 20A jest przedsiębiorstwem posiadającym osobowość prawną i zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000173189. Działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia prowadzimy na terenie całego od 31.07.1989 roku w oparciu o koncesję MSWiA nr L 0350/00. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Zduńskiej Woli, natomiast w Wieluniu posiadamy swój oddział. W siedzibie firmy jak również w Oddziale w Wieluniu funkcjonują samodzielnie działające dwie stacje monitorujące czynne całą dobę. Do dyspozycji dyżurnych stacji monitorujących w Zduńskiej Woli i Wieluniu są grupy interwencyjne uzbrojone w broń palną i inne środki przymusu bezpośredniego. Grupy interwencyjne poruszają się oznakowanymi radiowozami. Posiadamy własne pasmo radiowe w związku z czym grupy interwencyjne mają stałą łącznością radiową z dyżurnymi stacji monitorujących. Grupy interwencyjne oprócz zadań związanych z ochrona monitorowanych obiektów mogą być także wykorzystane do wspomagania służby ochronnej w obiektach, ochranianych także przez inne podmioty gospodarcze. Jesteśmy członkiem założycielem Polskiej Izby Gospodarczej Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia

ochrona osób

Firma świadczy usługi w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej :

  • stałej lub doraźnej
  • polegające na stałym dozorze sygnałów przesyłanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych tzw. monitoring radiowy lub telefoniczny
  • polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych
systemy alarmowe

Systemy alarmowe

Współpracujemy z kilkoma firmami wykonującymi instalacje alarmowe. W związku z czym zobowiązujemy się do wykonania bezpłatnego kosztorysu instalacji alarmowej w każdym obiekcie.

Wszystkie wykonywane usługi przez nasza firmę na rzecz klienta są ubezpieczone od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej w PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń)

Ustalenie kosztów ochrony odbywa się na drodze negocjacji po przedstawieniu uwarunkowań ze strony Zleceniodawcy (Klienta)

konwoje

Konwoje

Przedsiębiorstwo Detektywistyczne i Ochrony Mienia "DYSKRECJA-SERVICE" Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Ogrodowej 20A jest przedsiębiorstwem posiadającym osobowość prawną i zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000173189. Działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia prowadzimy na terenie całego od 31.07.1989 roku w oparciu o koncesję MSWiA nr L 0350/00. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Zduńskiej Woli, natomiast w Wieluniu posiadamy swój oddział. W siedzibie firmy jak również w Oddziale w Wieluniu funkcjonują samodzielnie działające dwie stacje monitorujące czynne całą dobę. Do dyspozycji dyżurnych stacji monitorujących w Zduńskiej Woli i Wieluniu są grupy interwencyjne uzbrojone w broń palną i inne środki przymusu bezpośredniego. Grupy interwencyjne poruszają się oznakowanymi radiowozami. Posiadamy własne pasmo radiowe w związku z czym grupy interwencyjne mają stałą łącznością radiową z dyżurnymi stacji monitorujących. Grupy interwencyjne oprócz zadań związanych z ochrona monitorowanych obiektów mogą być także wykorzystane do wspomagania służby ochronnej w obiektach, ochranianych także przez inne podmioty gospodarcze. Jesteśmy członkiem założycielem Polskiej Izby Gospodarczej Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia

NASZA OFERTA
Szybki kontakt Tel. 43 823 28 77

Copyright © 2014 Dyskrecja Service